ابر روان کننده بتن تیس tiss r 304

ابر روان کننده بتن تیس tiss r 304

ثبت نام رایگان صفحه اصلی دوربین عکاسی روغن زیتون چوبیس

ابر روان کننده بتن تیس tiss r 304

کاهنده بسیار قوی آب اختلاط بتن می باشد که باعث افزایش روانی و کارایی بتن ،کاهش نسبت آب به سیمان ،کاهش عیار سیمان و افزایش مقاومت فشاری بتن می گردد.
ابر روان کننده بتن تیس در بتن ریزی در مقاطع باریک و پر آرماتور، در بتن های ویژه slc یا خود تراز شونده و بتن های ویژه تخصصی SCC یا خود متراکم شونده به کار می رود.
از مزایای ابر روان کننده بتن تیس می توان به مقابله با از بین رفتن سریع اسلامپ اشاره کرد.